Kik a baptisták?


bemerites.jpg

A baptisták a kétezer éves kereszténység mentén a reformációval egy időben létrejött bibliai alapelveket követő anabaptisták mai utódai. A bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő.

A baptista hit alapja kizárólagosan a Biblia. A felekezet szerint Isten minden bűnösnek felkínálja a Jézus Krisztus által szerzett megváltást, így az ember maga dönthet arról, hogy ezt elfogadja - megtérés által - vagy elutasítja. Úrvacsorában csak a bemerített tagok részesülhetnek.

Legnagyobb létszámban az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma. 

A katolikus, református és evangélikus egyházak után a negyedik legnagyobb történelmi egyház Magyarországon. A többi egyházzal és a világiakkal jó kapcsolatokat ápolnak, toleránsak, tisztelik a lelkiismereti és vallásszabadságot.


forrás: Wikipedia